R1 Suture - ДЕЛОВА ЕТИКА

business ethics

Ние разбираме, че стабилните връзки с бизнес партньорите са възможни само в атмосферата
на доверие и взаимно уважение.

Спазването на тези етични норми е най-важното задължение на целия колектив на "R1 suture"
и на Вашия личен мениджър.

Неговата задача е да бъде не само консултант в света на шевния материал, но и личен помощник при комплексното решаване на въпросите, свързани със съвместната ни дейност.